Een modern museum, dat wij graag willen zijn, is geen eiland met een incidentele bootverbinding met de omringende maatschappij. Natuurlijk hoort bij deze rol, samenwerking met aan ons museum te linken instellingen. Door de ontwikkeling van het stationsgebied onder de noemer: De Poarte nei de Fryske Wâlden, is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door verschillende instellingen. Ook de gemeente Achtkarspelen is een van de partners.

Met het IJstijdenmuseum en de gemeente Achtkarspelen is regelmatig overleg om een duurzame en gezonde financiële situatie te creëren.

Om het IJstijdenmuseum onder de aandacht te brengen aan de bewoners van Achtkarspelen heeft de gemeente een vitrine (zie afbeelding) ter beschikking gesteld in de hal van het Gemeentehuis van Buitenpost voor een kleine expositie van het IJstijdenmuseum.

De vitrine omvat een selectie van onze collectie stenen gereedschappen (artefacten), fossielen (Klaas de Haan), zwerfstenen (Peter Hofstee), mineralen (Doeke de Wit) en Huisvlijt Neanderthalers (Guusje van den Broek).

Het IJstijdenmuseum te Buitenpost toont u de Prehistorische en Geologische geschiedenis van de Friese Wouden. Ze laat u kennis maken met de verschillende IJstijden en toont u de zwerfstenen die door de reusachtige gletsjers zijn achtergelaten. We gaan op jacht met de Neanderthalers. We maken kennis met jager-verzamelaars uit verschillende culturen. Ontdek de sporen in de Friese Wouden van de eerste boeren, de Oerboeren.

Het stenen gereedschap, dat zij gebruikten, is door amateurarcheologen teruggevonden en vormt het bewijs van hun aanwezigheid.

De gebruikte gereedschappen zijn tentoongesteld in het IJstijdenmuseum, evenals de overblijfselen van de jachtdieren en foto’s van reconstructies.

U bent van harte welkom om alles te bekijken.

Door regelmatig overleg met diverse instellingen kunnen we door samenwerking de creatieve, recreatieve en toeristische mogelijkheden versterken.

 

Door Henk van den Broek, Voorzitter IJstijdenmuseum Buitenpost

 

De expositie loopt tot 28 december. De expositieplek wordt een half jaar beschikbaar gesteld aan een van de musea in Achtkarspelen