Skjin Laai in Beetsterzwaag

In het kader van LF18, Lân fan Taal, organiseert Museum Tresoar, in samenwerking met Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen van 16 oktober tot en met 16 december 2018 de tentoonstelling ‘Skjin Laai/Tabula Rasa, Leechte yn wurd en byld’, waarin beeldende kunstenaars en dichters de scheppende leegte verbeelden en verwoorden.    Opening: zondag 14 oktober…