Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-book

Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-book ALDSYL – Tongersei 14 maart is te Aldsyl presintearre de njoggende dichtbondel fan dichter en Gysbert Japicxpriis laureaat Abe de Vries, titele Mienskar. De bondel is subsydzjefrij ta stân kaam en papierfrij inkeld as e-book útbrocht. De pdf is fergees del te laden fia www.seedyksterfeartfisk.blogspot.com en it…

Gedicht van Eeltsje Hettinga

WESTMINSTER BRIDGE Mei in reade siamees op it skouderstapt in man allinnich oer Westminster Bridge,harket ûnder de klokslach fan ’e Big Bennei it folk dat himsels in kiel opset enas yn in stadionfek fol hooligansde stêd traktearret op in fier oer de rivierdragend Europe, Europe, bá-bá-bye. Dit is it eilân dat himsels weromlûktop syn eigen…

In memoriam: Gustaaf Stuiveling, historicus en schrijver/dichter (1938-2018)

In memoriam: Gustaaf Stuiveling, historicus en schrijver/dichter (1938-2018) In de nacht van 24 op 25 december j.l. overleed historicus en schrijver/dichter Gustaaf Willem Stuiveling in Amstelveen op 80-jarige leeftijd. Stichting Keunstkrite Twizel plaatst een in memoriam. Stichting Keunstkrite Twizel laat weten dat historicus en schrijver/dichter Gustaaf Stuiveling op 80-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen…

Eksposysje Marboei-gedichten yn Obe Leeuwarden

 Eksposysje Marboei-gedichten yn Obe  Poëtyske ankerplakken op it Fryske wetter   Fan 14 desimber 2018 o/m 2 febrewaris 2019 organisearret Lân fan taal yn gearwurking mei kultureel tydskrift ‘de Moanne’ en BWH-ontwerpers in Marboei-eksposysje yn besikerssintrum Obe yn Ljouwert. Deputearre Sietske Poepjes iepenet de eksposysje no tongersdei om 20:00 oere. In Marboei is in ankere boei op it wetter…

Expositie Marboei-gedichten in Obe

      Expositie Marboei-gedichten in ObePoëtische ankerplaatsen op het Friese water Van 14 december 2018 t/m 2 februari 2019 organiseert “Lân van taal” in samenwerking met cultureel tijdschrift ‘de Moanne’ en BWH-ontwerpers een Marboei-expositie in bezoekerscentrum OBE in Leeuwarden. Gedeputeerde Sietske Poepjes opent de expositie komende donderdag om 20:00 uur. Een Marboei is een geankerde boei op…