EXPOSITIE GERKE PROCEE

 

Vanaf 23 juni is er weer een nieuwe expositie te zien in het Gemeentehuis in Buitenpost. Ditmaal van Gerke Procee, onderstaand achtergrond informatie over deze kunstenaar en zijn bijzondere werk! Looptijd expositie: 23 juni 2022 – 19 augustus 2022 in het Gemeentehuis Achtkarspelen, Stationstraat 18, 9285 NH, Buitenpost. De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

GERKE PROCEE(1993); woont in Buitenpost, Friesland en is in 2020 afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen voor Autonome Beeldende Kunst.

Zijn opvallende afstudeerproject van 2,44 bij 4,88 meter is gebaseerd op “Tuin der Lusten” van Jheronimus Bosch. Ook zijn scriptie in de vorm van een visueel stripboek met separate teksten in het Engels en Fries is iets wat nog niet eerder vertoond was op de kunstacademie.

Gerke heeft thuis een eigen studio waarin hij dagelijks te vinden is.Hij had al op de basisschool plezier in tekenen en knutselen.Toch was het niet vanzelfsprekend dat hij later in die richting verder zou gaan. Hij koos in eerste instantie voor
bouwkunde in het MBO en was daar best tevreden mee. Pas in het laatste jaar begon heteen beetje te kriebelen, mede omdat hij zo graag met z’n handen bezig was. Hij ging zich afvragen of hij zijn toekomst echt in de bouw zag of toch ergens anders.

Hij bezocht een open dag van de kunstacademie ‘Minerva’ in Groningen en kreeg daar echt het gevoel dat dát iets was waarmee hij verder wilde. Maar daarvoor moest hij wel een hele selectieprocedure door. Zijn portfolio maakte indruk en hij werd aangenomen. Van de tweehonderd studenten haalden er vier na één jaar de propedeuse en één van hen
was Gerke. Een unieke prestatie, mede omdat hij een heel andere achtergrond had dan de andere studenten. Hij had het ontzettend naar zijn zin op deze opleiding en ontwikkelde een eigen stijl, vooral bij het schilderen, heel gedetailleerd en heel kleurig. Gerke: “Ja, zo zit dat in mijn hoofd, ik kies dat niet bewust!”.

Die wereld in zijn hoofd is een nog grotendeels onontdekt gebied waarover hij langzamerhand meer controle krijgt. Prikkels om hem heen wekken een breed scala aan emoties bij hem op en zijn creatieve brein stelt hem in staat om die in kleur en met humor te laten zien. Zo kan hij, door het creëren van een visuele ervaring, door middel van zijnkunstwerken dus, aan kijkers inzicht geven in zijn gedachten.

Een eerste aanzet tot een schilderij ontstaat soms in het klein. Zoals schrijvers altijd een aantekenboekje op zak hebben om iets op te kunnen schrijven, zo heeft Gerke ook altijd een boekje bij zich, waarin hij beelden vastlegt die zich in zijn hoofd opdringen. Deze beelden zie je in sommige van zijn schilderijen terug. In zijn werk wordt hij geïnspireerd door de kunst van schilders, schrijvers, films, strips, Friese sagen en legendes. De neerslag hiervan probeert hij zo goed mogelijk en op zijn eigen manier weer te geven met veel mythologische, kosmische, humoristische, bijbelse, moderne en fantasiefiguren.Een creatieve explosie waarin hij onderzoek doet naar mogelijke creaties die hij daarna vastlegt op fysiek en digitaal canvas.

In al zijn werken zit een verborgen betekenis die van binnenuit tot hem komt. Meestal begint het met een onbewuste gedachte of emotie die langzaam groeit naarmate hij er langer mee bezig is. Hij werkt vaak met het ‘Unheimliche’, iets vertrouwds wat plotseling vreemd wordt. Heel vaak zijn de werken gebaseerd op onderwerpen die niet bestaan. Dit wordt in de kunstwereld ook wel surrealisme genoemd.De visuele verbeeldingskracht is dan losgemaakt van het verstand en de logica waardoor het onderbewustzijn in staat is die voorstellingen te scheppen. De verborgen betekenis kan heel verschillend zijn van die van de waarnemer. In het gemeentehuis zijn zowel schilderijen te zien als tekeningen. Allemaal hebben ze te maken met emoties en hoe hij deze verwerkt.

De tekeningen zijn vooral gebaseerd op een personage die Gerke G3D noemt.Hieronder wat informatie over G3D afkomstig uit het boek G3D It Warrebosch:
‘’Yn in dizich universum fan in apokalyptyske wrâld wurdt in ûntdekkingsreizger wekkermarwit net wa en wêr hy is.
Alles wat er oan hat is in romtepak , in pear griene slippers en in ikoanyske oranje mûtse. As hy syn romtepak iepen docht ûntdekt er in Fryske flagge yn 'e binnenkant fan syn pak. Fêst naaid ûnder dizze Fryske flagge binne de letters G en D mei der tusken yn it sifer trije. Om't hy net wit wat syn eigen namme is beslút hy himsels dan mar G3D te neamen.’’
G3D beleeft een heel leven wat losstaat van wat er in de ‘’normale’’ wereld gebeurt. In deze fantasierijke tekeningen wordt het gekste heel normaal gevonden. ‘’Underweis yn 'e ferskillende frjemde wrâlden dy't hy besocht hat yn' t sykjen nei syn eigen identiteit, fynt hy allerhanne dingen dy't yn syn gedachten foarm krigen hawwe.’’

De schilderijen hebben diverse onderwerpen, die niet zo strikt vastgelegd zijn als bij de
tekeningen. Sommige meanderen zelfs tijdens het maakproces nog verder, andere worden
eerst geschetst zodat het oorspronkelijke beeld bewaard blijft en niet ‘verwatert’ door
gedachten die zich in het hoofd van Gerke blijven ontwikkelen.