EXPOSITIE NANKO VAN DIJK & DINEKE TAAL

Vanaf 23 maart is er weer een nieuwe expositie te zien in het Gemeentehuis in Buitenpost. Ditmaal van Nanko van Dijk & Dineke Taal, onderstaand achtergrond informatie over deze kunstenaars en hun bijzondere werk! Looptijd expositie: 23 maart 2022 – 16 juni 2022 in het Gemeentehuis Achtkarspelen, Stationstraat 18, 9285 NH, Buitenpost. De expositie is te bezoeken tijden openingstijden van het gemeentehuis.

NANKO VAN DIJK; Als ik aan mijn jeugd in Noordoost Friesland terug denk zie ik weidse luchten boven oneindig land. Daarin lagen kleine dorpjes op terpen, want de zee was dichtbij en vroeger gevaarlijk. In kleine gemeenschappen was het bestaan volgens vaste gewoonten vastgelegd, zodat het overzichtelijk was en geborgen. Het was pas oorlog geweest, de opbouw en de daaraan gekoppelde welvaart een visioen. Rust en ruimte dus en een kalme gang van zaken, zo’n dorp waar kinderen overal veilig konden spelen, waar iedereen elkaar kent.

De middelbare school. Daar leerde je door open gesloten vensters naar de buitenwereld te kijken, Er was veel te ontdekken. In mijn geval ook in de klassieke oudheid. In de muziek.In de beeldende kunst. Mijn eerste wankele stappen op dit terrein. In Amsterdam ging de wereld pas goed open. De Rietveldacademie een studentenbestaan en veel werken op beeldend gebied, ruiken aan de eerste successen. Na de studietijd verhuisde ik met mijn gezin naar Suriname, werd daar leraar tekenen aan het Miranda lyceum en aan de Surinaamse academie voor beeldende kunst, een pompeuze benaming, voor getalenteerde studenten de plaats om een gedegen opleiding te volgen een bijzondere ervaring.

Na drie jaren daar geweest te zijn sloegen wij onze tenten op in Den Helder. Een onderwijsexperiment op het Johannes college trok onze aandacht. In 1974 zou het toch weer Friesland worden. In Buitenpost was het Lauwerscollege van start gegaan. In een aantal barakken werd de grondslag gelegd voor wat later een grote scholengemeenschap zou worden. Pionierswerk van het eerste uur. In deze tijd heb ik mijn bekende kruiswegstaties gemaakt. Regnerus Steensma, die zich verdiepte in het onderwerp `kunst in de kerk`was een een belangrijke stimulator om de staties aan het volk te tonen. In dat spoor ontstonden de grote schilderijen, die in het Gemeentehuis getoond worden.

Ondertussen was mijn bestaan gekanteld. Tijdperk Gerkesklooster brak aan. Intens genoten van muziek, de mensen om ons heen. Het leven in al z´n weelderige schakeringen beleefd. Schilderijen uit die tijd getuigen daarvan. In Drachten genieten wij, mijn partner en ik, van een ander bestaan.Herinneringen kleuren de dagelijkse ervaringen. Iedere dag kan ik werken, omhult de muziek me, smaken we het genoegen van het samenzijn.

Ik hoop dat uw looproute langs mijn werken genoeglijk zal zijn!

 

DINEKE TAAL; Mijn eerste kennismaking met pottenbakken was ongeveer 20 jaar geleden en net afgestudeerd als cultureel antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Na vele cursussen en workshops bij professionele pottenbakkers, heb ik in 2008 mijn eigen Atelier KleiTaal opgericht. Op het moment werk ik met veel plezier in mijn atelier aan huis in Raard, een piepklein plaatsje aan de rand van Nederland. Het ligt vlakbij Dokkum en het uitgestrekte waddengebied. De klei ligt hier letterlijk voor het oprapen!

Mijn werk is fijn om te gebruiken en mooi om naar te kijken. In de woorden fijn en mooi zit de uitdaging, want deze zijn zeker niet vanzelfsprekend en voor ieder persoon verschillend. Mijn werk is meestal te duiden als  ingetogen en sober. Bij deze woorden voel ik mij prettig. Zo geeft bijvoorbeeld een goed gedraaide kom mij een gevoel van schoonheid, voor eeuwig versteend.

Alle keramiek maak ik in mijn eigen atelier. De hompen klei krijgen vorm ik op de draaischijf, stuk voor stuk. De verschillende grondstoffen voor de glazuren zijn berekend en afgewogen, zodat eigen kleuren ontstaan. Soms voeg ik aan een glazuur klei toe dat uit de tuin of langs de waddenkust is geraapt. Deze klei smelt, waardoor ieder glazuur uniek is. In de elektrische oven, voorzien van zonnepanelen, stook ik al het werk naar een temperatuur van 1250 graden, steengoed genoemd.

Naast het lesgeven en maken van gebruiksgoed richt ik mij ook op het maken van unica; het zijn objecten die soms draaiend en soms boetserend zijn gemaakt. Ik teken portretjes op randen, in de zachte klei. Deze lopen in elkaar over, zijn met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar. Soms verbeeldt het een verlangen, soms de realiteit.

De laatste tijd ga ik abstracter te werk, zoals in mijn recente werk Rups. De huid is gecraqueleerd en de delen staan los van elkaar. Ook in dit werk zit beweging en verbondenheid.

Op de expositie zullen ook enkele objecten met het glazuur Dokkums Blauw te zien zijn. Dit glazuur is speciaal voor Dokkum door mij ontworpen. Er is zelfs klei uit de bodem van Dokkum in verwerkt. In het levendige blauw zie je de kleuren terug van het water en de luchten, zo kenmerkend voor de noordelijkste stad van Nederland. De bruine accenten in het glazuur staan voor de stoere klei waarop Dokkum ooit  is gebouwd.

Een ander project, dat ik hier wil noemen, is waar ik het laatste jaar mee bezig ben geweest; het maken van het Fries Servies, met een klein boekje daarbij!! Het servies (11 keer 11 bekers en 11×11 bordjes per stad) zal Fries zijn vanwege de Friese kleislib die ik gebruik om het servies haar kleur te geven, Fries vanwege de vorm van het pompebled dat erin terugkomt, en Fries vanwege de persoonlijke verhalen van de mensen bij wie ik de klei raap, opgetekend in een boekje. De klei heb ik inmiddels geraapt in de 11 steden die Friesland rijk is. De geschiedenis leert dat Friesland voortdurend werd overspoeld door de zee; dat betekent ook afzetting van klei als de zee zich weer terugtrekt. De oude zeeklei is ook nu nog te vinden; dat bleek uit de proeven die ik heb gedaan met de klei.

Uit de proeven bleek al dat iedere stad haar eigen kleur klei kent na het bakken. Soms zijn de verschillen groot, soms is het een nuance, net zoals deze bij de bewoners terug te vinden zijn. De presentatie van het Fries Servies als geheel en het boekje zal plaatsvinden op 15 juli deze zomer, in het kerkje van Huizum in Leeuwarden. Meer over dit project en de presentatie daarvan is te lezen op mijn site en webwinkel www.kleitaal.nl.