KEUNSTKRITE FOTOWEDSTRIJD 2020

Uitgangspunten

De Stichting Keunstkrite zet zich in voor kunst, kunstenaars, cultuur en streekhistorie in de regio Noordoost Friesland. Opgericht in 2009 is de Keunstkrite uitgegroeid tot een gedegen podium met een jaarlijks wisselend programma rond vaste pijlers Beeldende Kunst, Fotografie, Literatuur-muziek-poëzie en Cultuur.

De Keunstkrite Fotowedstrijd is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor zowel jongeren, amateurs als de professionele fotografen woonachtig in Nederland. De fotowedstrijd staat open voor deelname van elke foto die in Nederland is gemaakt. Foto’s uit andere landen zijn uitgesloten van inzending. Op deze manier creëren we een min of meer gelijk speelveld voor elke deelnemer.

De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een deskundige vakjury na sluiting van het inzendtermijn (3 augustus). De finalisten bestaan uit winnaars en runner-ups. Alle deelnemers ontvangen persoonlijk bericht via de email op het opgegeven e-mailadres voor 1 september 2020.

Naast de Keunstkrite trofeeën, de eer en de aandacht zijn er nog meer prijzen verbonden aan de Keunstkrite fotowedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen de winnende foto’s gedurende een maand worden geëxposeerd in Galerie & Atelier Tamme Hoekstra te Surhuisterveen.

Opzet

De wedstrijd telt drie onderdelen:

 • Keunstkrite Amateur Fotograaf van het jaar 2020 – 5 categorieën
 • Keunstkrite Professional Fotograaf van het jaar 2020 – 5 categorieën
 • Keunstkrite Fotografietalent van het jaar 2020 ; t/m 18 jaar – 5 categorieën

Om in aanmerking te komen voor de titel “Keunstkrite fotograaf (amateur of professional) van het jaar 2020” stuur je foto’s in binnen één of meerdere van de in totaal vijf categorieën. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- waarvoor je maximaal 10 beelden kunt insturen.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de titel:

“Keunstkrite fotografietalent van het jaar 2020”.

Hiervoor is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Per categorie is er een winnaar en een ‘runner-up’.

Categorieën:

Voor de fotowedstrijd onderscheiden we de volgende categorieën:

 1. Mens: bv. portret, zowel studio als locatie, straat fotografie enz.
 1. Natuur: foto’s van planten en paddenstoelen, bomen, mossen/korstmossen, landschappen, incl. weer en natuurverschijnselen.
 1. Dieren: zowel in het wild levende zoogdieren als onze huisdieren (ook studio is toegestaan), reptielen en amfibieën, insecten, vogels en vissen in Nederland.
 1. Abstract: de nadruk ligt op vorm en structuur van zowel natuurlijke als niet natuurlijke onderwerpen.
 1. Fotoserie: bestaande uit minimaal 7 en maximaal 10 beelden. Onder een serie verstaan wij: een reeks foto’s rond het Keunstkrite thema “bespiegelingen” die samenhang vertonen en samen een beeldverhaal vormen.

Thema Bespiegelingen alleen van toepassing op de categorie “fotoserie”

Bespiegelingen kunnen in alle vormen, soorten en maten worden uitgevoerd.

Voor de hand liggende voorbeelden is een zelfportret of reflecties. Het thema kan echter ook meer abstract worden opgevat. Het kan dus gaan om een objectieve of een subjectieve interpretatie van de realiteit.

Specificaties:

In aanmerking komen uitsluitend foto’s:

 • Die de inzender zelf gemaakt heeft.
 • Van fotografen die woonachtig in Nederland zijn.
 • Die in Nederland zijn gemaakt.
 • Die niet eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd.
 • Die in een volledig onbewerkt origineel met maximale/originele resolutie beschikbaar zijn en die desgevraagd beschikbaar gesteld kunnen worden aan de jury.
 • Die voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. beeldbewerking.

Enkele toevoegingen m.b.t. de jongeren categorie :

 • Mag zowel foto als een video zijn (video niet langer dan 3 minuten).

Met het uploaden van de beelden verklaar je dat deze voldoen aan bovenstaande criteria.

Technische specificaties en fotobewerking:

 • Foto’s zijn alleen toegestaan in een JPEG-bestand en kunnen worden geupload via de website www.keunstkrite.nl
 • Het maximaal aantal beelden dat je mag insturen is 10. Je bepaalt zelf met hoeveel beelden en in welke categorie je deelneemt.
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld in meerdere categorieën in te zenden: kies voor de categorie waarvan je denkt dat je foto het meest passend is.
 • Het is mogelijk op verschillende momenten foto’s te uploaden en te versturen tot het maximum van 10 foto’s is bereikt.
 • Het is toegestaan een uitsnede te maken uit het originele beeld.
 • Overige bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma zijn beperkt toegestaan. Toegestaan zijn de volgende bewerkingen, waarbij uitgangspunt is dat de bewerkingen met mate moeten zijn toegepast en de werkelijkheid geen geweld is aangedaan: verscherpen, het weg retoucheren van sensor vlekken, verwijderen van lensafwijkingen, het aanpassen van belichting, digitaal grijsverloopfilter, contrast, witbalans, verzadiging. Nadrukkelijk vermelden we nog dat klonen, tekst in en kaders om de foto etc. niet zijn toegestaan.
 • Dubbelopnamen zijn toegestaan, mits gemaakt in de camera.
 • Zwart-wit omzettingen zijn toegestaan in alle categorieën.

Enkele toevoegingen m.b.t. de jongeren categorie:

 • Foto’s en/of video’s mogen zowel met een fotocamera als met een mobiele telefoon worden gemaakt.
 • Alle fotobewerking is toegestaan, het gaat hier ook met name om de creativiteit en visie.

Jurering & prijzen:

De jury bestaat uit 3 personen en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet met de deelnemers gecorrespondeerd. De jury beoordeelt de inzendingen anoniem en louter op het ingezonden beeld. Dit is de reden waarom je naam en/of initialen niet in de bestandsnaam mogen staan. De beelden worden alleen beoordeeld in de categorie waarin de fotograaf ze heeft geplaatst.

Naast de Keunstkrite trofeeën, de eer en de aandacht zijn er nog meer prijzen verbonden aan de Keunstkrite fotowedstrijd:

 • De winnaar van alle categorieën ontvangt naast de titel “Keunstkrite fotograaf van het jaar” een cadeaubon t.w.v. € 100,- te besteden bij Cameranu.nl, een certificaat en een bokaal. Daarnaast een uitnodiging om volgend jaar als “gast” jurylid aanwezig te zijn om de binnengekomen foto’s mee te beoordelen.
 • Elke categorie-winnaar ontvangt een cadeaubon t.w.v. € 25,- te besteden bij Cameranu.nl en een certificaat.
 • Elke runner-up (de nr. 2 van elke categorie) ontvangt een certificaat.
 • De winnaar van de jongeren categorie ontvangt naast de titel “Keunstkrite fotografietalent van het jaar” een cadeaubon t.w.v. € 100,- te besteden bij Cameranu.nl, een certificaat en een bokaal. Daarnaast een uitnodiging om volgend jaar als “gast” jurylid aanwezig te zijn om de binnengekomen foto’s mee te beoordelen.
 • Elke categorie- winnaar (jongeren) ontvangt een cadeaubon t.w.v. € 25,- en een certificaat.
 • Elke runner-up (jongeren), de nr. 2 van elke categorie ontvangt een certificaat.
 • De prijswinnende foto’s van zowel de “Keunstkrite Amateur/Professional fotograaf van het jaar“en “Keunstkrite fotografietalent” van het jaar zowel als de categoriewinnaars en runner-ups zullen gedurende een maand worden geëxposeerd in Galerie & Atelier Tamme Hoekstra te Surhuisterveen.

Publicaties:
De foto’s van de hoofdprijs winnaars (“Keunstkrite Amateur & Professional Fotograaf van het jaar 2020” , en “Keunstkrite Fotografietalent van het jaar 2020”) zullen worden gepubliceerd in verschillende kranten en op social media. Op www.keunstkrite.nl zal de volledige uitslag worden gepubliceerd.

Overige:
Uw ingezonden foto mag door de Stichting Keunstkrite worden gebruikt voor publicatie in de context van de fotowedstrijd en met naamsvermelding. Lage resolutie beelden worden verstrekt aan de pers. Deze beelden mogen uitsluitend in het kader van de Keunstkrite Fotowedstrijd en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer media zich hieraan niet houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden. Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn kunnen worden verwijderd.

Jury

De jury van de Keunstkrite bestaat uit 3 personen en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht.

Bij het samenstellen van de jury hebben we de volgende criteria gehanteerd: expertise, diversiteit en oorspronkelijkheid. Mensen met sterke ideeën en meningen; mensen met een eigen wijsheid en creativiteit.

Hieronder maak je nader kennis met de jury voor de Keunstkrite Fotowedstrijd 2020.

 • Rob Blanken (fotograaf)

Rob Blanken (1956) woonachtig in Veenwouden. Een eigenzinnige en creatieve fotograaf, gespecialiseerd in artistieke natuurfotografie met een onderscheidende stijl. Vogels, insecten en abstracten zijn Rob zijn grootste interesses. Door te experimenteren probeert hij de zeggingskracht van de foto’s te verhogen. Rob zijn foto’s gaan de registratie ver voorbij maar vertellen duidelijk een geheel eigen verhaal. Hij werkte vroeger als dermatoloog, een beroep waar goede observatie erg belangrijk is.

Rob’s werk is erkend in (inter-)nationale fotowedstrijden en won daar al veel belangrijke fotoprijzen. Daarnaast is Rob ook auteur op de website van Natuurfotografie; Hét platform voor natuurfotografen uit Nederland en België. (www.robblankenphotography.com)

 • Piet Haaksma (fotograaf)

Piet Haaksma (1951) woonachtig in Sneek . Een natuurfotograaf met een passie voor landschap en macrofotografie. Het licht wat elk moment van de dag verandert blijft hem altijd boeien en het is verrassend om te zien hoe hierdoor telkens weer een andere sfeer ontstaat. Voor Piet blijft het een uitdaging om een goed standpunt en mooie compositie te vinden.

Piet zijn foto’s kun je het beste omschrijven als sfeervolle beelden met een feilloos gevoel voor compositie. De foto’s vallen dan ook regelmatig in de prijzen in zowel nationale als internationale fotowedstrijden. (www.fotografie-piethaaksma.nl)

 • Tamme Hoekstra (kunstenaar & galeriehouder)

Tamme Hoekstra (1951) woont en werkt in Surhuisterveen. Al van jongs af aan houdt Tamme zich bezig met tekenen en schilderen. Hij studeerde aan de Kunstacademie Minerva in Groningen. Op de academie hebben de diepdruk-technieken, etsen en litho, al direct zijn belangstelling. De liefde voor het werken met olieverf groeide. Tamme ontwikkelt in de jaren er na zijn eigen unieke procedé voor het maken van litho’s.

Zoals Tamme zegt: “Een beeld moet raken en ontroeren. Dat moet tot uiting komen in mijn werk, dan gaat een beeld leven en het verhaal vertellen, en zo werkt het niet alleen in een schilderij of een litho maar dit geld ook zeker voor een foto”.

Tamme heeft een indrukwekkende cv, teveel om hier op te noemen, zijn werk wordt regelmatig geëxposeerd en verkocht. (www.tammehoekstra.com)

 • Voorzitter: Mascha de Lange (kunstenaar & fotograaf)

Mascha de Lange (1967) “Van kleins  af aan gefascineerd door de  wereld om mij heen, met de natuur en dieren als grootste inspiratiebron. De prachtige  details, kleuren, vormen  en structuren bleven mij boeien. En zo ontstond mijn liefde om beelden te willen creëren”. Fotografie is voor haar een middel om die beelden vast te leggen.

Ze studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Groningen, daarnaast volgde zij verschillende opleidingen/workshops in alle facetten van de fotografie.

Mascha werkt graag aan langdurige projecten waarbij ze zichzelf een doel stelt en haar eigen beelden creëert en samenstelt binnen een bepaald thema. “Ik fotografeer het liefst in de studio, zodat ik het licht en de sfeer geheel naar mijn hand kan zetten”. Haar foto’s worden regelmatig geëxposeerd, gepubliceerd en verkocht in een beperkte oplage. Daarnaast fotografeert ze huisdieren in haar studio, waarbij ze steeds weer geïnspireerd en geraakt wordt door alle verschillende persoonlijkheden van deze dieren.

Sinds 2018 is ze voorzitter van de werkgroep Fotografie en bestuurslid van de Stichting Keunstkrite, waar deze fotowedstrijd een onderdeel van is.)

Inzenden:
Inzenden kan uitsluitend via de website www.keunstkrite.nl van dinsdag 3 maart tot en met zondag 3 augustus 2020.
Bestuursleden en leden van de werkgroep van deze fotowedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Privacy:
Deelnemers behouden altijd het volledige auteurs- en copyright en kunnen het beeld naar eigen inzicht exploiteren. De Stichting Keunstkrite Twizel is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de Stichting Keunstkrite Twizel in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.


Met uw deelname en het plaatsen van uw foto gaat u ermee akkoord dat voor het meedoen aan de wedstrijd uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden als hij of zij een prijs heeft gewonnen. Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend met inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

Tot slot:

Best een lap tekst deze reglementen… Laat het je vooral niet afschrikken. De regels zijn gebaseerd op andere fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt geldt en dat de wedstrijd eerlijk verloopt.


Doe je mee? We zijn reuze benieuwd naar je foto’s!

Stuur vanaf dinsdag 3 maart je foto’s in! Uiterste inzendtermijn is zondag 3 augustus 2020