FOTOWEDSTRIJD 2022

Uitgangspunten

De Stichting Keunstkrite zet zich in voor kunst, kunstenaars, cultuur en streekhistorie in de regio Noordoost Friesland. Opgericht in 2009 is de Keunstkrite uitgegroeid tot een gedegen podium met een jaarlijks wisselend programma rond vaste pijlers Beeldende Kunst, Fotografie, Literatuur-muziek-poëzie en Cultuur.

De Keunstkrite Fotowedstrijd is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor zowel jongeren, amateurs als de professionele fotografen woonachtig in Nederland. De fotowedstrijd staat open voor deelname van elke foto die in Nederland is gemaakt. Foto’s uit andere landen zijn uitgesloten van inzending. Op deze manier creëren we een min of meer gelijk speelveld voor elke deelnemer.

De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een deskundige vakjury na sluiting van het inzendtermijn (3 augustus). De finalisten bestaan uit winnaars en runner-ups. Alle deelnemers ontvangen persoonlijk bericht via de email op het opgegeven e-mailadres voor 10 augustus 2022.

Naast de Keunstkrite trofeeën, de eer en de aandacht zijn er nog meer prijzen verbonden aan de Keunstkrite fotowedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen de winnende foto’s gedurende een maand (24 augustus – 24 september worden geëxposeerd in het gemeentehuis van Achtkarspelen te Buitenpost.

 

Opzet

De wedstrijd telt twee onderdelen:

 • Keunstkrite Fotograaf van het jaar 2022 – 5 categorieën
 • Keunstkrite Fotografietalent van het jaar 2022 ; t/m 18 jaar – 5 categorieën

Om in aanmerking te komen voor de titel “Keunstkrite fotograaf van het jaar 2022” stuur je foto’s in binnen één of meerdere van de in totaal vijf categorieën. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- waarvoor je maximaal 10 beelden kunt insturen.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de titel:

“Keunstkrite fotografietalent van het jaar 2022”.

Hiervoor is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Per categorie is er een winnaar en een ‘runner-up’.

 

Categorieën:

Voor de fotowedstrijd onderscheiden we de volgende categorieën:

 1. Mens: bv. portret, zowel studio als locatie, straat fotografie enz.
 1. Natuur: foto’s van planten en paddenstoelen, bomen, mossen/korstmossen, landschappen, incl. weer en natuurverschijnselen.
 1. Dieren: zowel in het wild levende zoogdieren als onze huisdieren (ook studio is toegestaan), reptielen en amfibieën, insecten, vogels en vissen in Nederland.
 1. Abstract: de nadruk ligt op vorm en structuur van zowel natuurlijke als niet natuurlijke onderwerpen.
 1. Fotoserie: bestaande uit minimaal 7 en maximaal 10 beelden. Onder een serie verstaan wij: een reeks foto’s rond het Keunstkrite thema “Perspectief” die samenhang vertonen en samen een beeldverhaal vormen.

Thema perspectief is alleen van toepassing op de categorie “fotoserie”

 

Specificaties:

In aanmerking komen uitsluitend foto’s:

 • Die de inzender zelf gemaakt heeft.
 • Van fotografen die woonachtig in Nederland zijn.
 • Die in Nederland zijn gemaakt.
 • Die niet eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd.
 • Die in een volledig onbewerkt origineel met maximale/originele resolutie beschikbaar zijn en die desgevraagd beschikbaar gesteld kunnen worden aan de jury.
 • Die voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. beeldbewerking.

Enkele toevoegingen m.b.t. de jongeren categorie :

 • Mag zowel foto als een video zijn (video niet langer dan 3 minuten).

Met het uploaden van de beelden verklaar je dat deze voldoen aan bovenstaande criteria.

 

Technische specificaties en fotobewerking:

 • Foto’s zijn alleen toegestaan in een JPEG-bestand en kunnen worden geüpload via de website www.keunstkrite.nl
 • Het maximaal aantal beelden dat je mag insturen is 10. Je bepaalt zelf met hoeveel beelden en in welke categorie je deelneemt.
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld in meerdere categorieën in te zenden: kies voor de categorie waarvan je denkt dat je foto het meest passend is.
 • Het is mogelijk op verschillende momenten foto’s te uploaden en te versturen tot het maximum van 10 foto’s is bereikt.
 • Het is toegestaan een uitsnede te maken uit het originele beeld.
 • Overige bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma zijn beperkt toegestaan. Toegestaan zijn de volgende bewerkingen, waarbij uitgangspunt is dat de bewerkingen met mate moeten zijn toegepast en de werkelijkheid geen geweld is aangedaan: verscherpen, het weg retoucheren van sensor vlekken, verwijderen van lensafwijkingen, het aanpassen van belichting, digitaal grijsverloopfilter, contrast, witbalans, verzadiging. Nadrukkelijk vermelden we nog dat klonen, tekst in en kaders om de foto etc. niet zijn toegestaan.
 • Dubbelopnamen zijn toegestaan, mits gemaakt in de camera (meervoudige belichting).
 • Zwart-wit omzettingen zijn toegestaan in alle categorieën.

Enkele toevoegingen m.b.t. de jongeren categorie:

 • Foto’s en/of video’s mogen zowel met een fotocamera als met een mobiele telefoon worden gemaakt.
 • Alle fotobewerking is toegestaan, het gaat hier ook met name om de creativiteit en visie.

 

Jurering & prijzen:

De jury bestaat uit 3 personen en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag wordt niet met de deelnemers gecorrespondeerd. De jury beoordeelt de inzendingen anoniem en louter op het ingezonden beeld. Dit is de reden waarom je naam en/of initialen niet in de bestandsnaam mogen staan. De beelden worden alleen beoordeeld in de categorie waarin de fotograaf ze heeft geplaatst.

Naast de Keunstkrite trofeeën, de eer en de aandacht zijn er nog meer prijzen verbonden aan de Keunstkrite fotowedstrijd:

 • De winnaar van alle categorieën ontvangt naast de titel “Keunstkrite fotograaf van het jaar” een cadeaubon t.w.v. € 100,- te besteden bij Cameranu.nl, een certificaat en een trofee. Daarnaast een uitnodiging om volgend jaar als “gast” jurylid aanwezig te zijn om de binnengekomen foto’s mee te beoordelen.
 • Elke categorie-winnaar ontvangt een cadeaubon t.w.v. € 25,- te besteden bij Cameranu.nl en een certificaat.
 • Elke runner-up (de nr. 2 van elke categorie) ontvangt een certificaat.
 • De winnaar van de jongeren categorie ontvangt naast de titel “Keunstkrite fotografietalent van het jaar” een cadeaubon t.w.v. € 100,- te besteden bij Cameranu.nl, een certificaat en een trofee.
 • Elke categorie- winnaar (jongeren) ontvangt een cadeaubon t.w.v. € 25,- en een certificaat.
 • Elke runner-up (jongeren), de nr. 2 van elke categorie ontvangt een certificaat.
 • De prijswinnende foto’s van zowel de “Keunstkrite fotograaf van het jaar“en “Keunstkrite fotografietalent” van het jaar zowel als de categoriewinnaars en runner-ups zullen gedurende een maand worden geëxposeerd in het Gemeentehuis van Achtkarspelen te Buitenpost.

 

Publicaties:
De foto’s van de hoofdprijs winnaars (“Keunstkrite Fotograaf van het jaar 2022” , en “Keunstkrite Fotografietalent van het jaar 2022”) zullen worden gepubliceerd in verschillende kranten en op social media. Op www.keunstkrite.nl zal de volledige uitslag worden gepubliceerd.

 

Overige:
Uw ingezonden foto mag door de Stichting Keunstkrite worden gebruikt voor publicatie in de context van de fotowedstrijd en met naamsvermelding. Lage resolutie beelden worden verstrekt aan de pers. Deze beelden mogen uitsluitend in het kader van de Keunstkrite Fotowedstrijd en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer media zich hieraan niet houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden. Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn kunnen worden verwijderd.

 

Jury

De jury van de Keunstkrite bestaat uit 3 personen en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht. Bij het samenstellen van de jury hebben we de volgende criteria gehanteerd: expertise, diversiteit en oorspronkelijkheid. Mensen met sterke ideeën en meningen; mensen met een eigen wijsheid en creativiteit.

Hieronder maak je nader kennis met de jury voor de Keunstkrite Fotowedstrijd 2022.

 

Peter Grobben (Fotograaf)

Peter Grobben (1961) woonachtig in het Zeeuws-Vlaamsche ‘Hoek’.
Hij is een allround fulltime outdoor natuurfotograaf, vogelaar en reisbegeleider.

20 Jaar geleden experimenteerde Peter al om foto’s te maken door een spotting scoop van Swarovski-Optik en daarmee is hij één van de grondleggers van het hedendaagse ‘digiscoping’. Tevens heeft Peter werk verricht voor de Nederlandse Vogelbescherming, de Nederlandse vereniging voor Preparateurs en is nog steeds Nederlands ambassadeur voor Swarovski Optik.

Door zijn manier van leven, reiservaringen en het fotograferen, is zijn brede kennis van fotografie, vogels en alles in de natuur enorm te noemen. De vogelfotografie is één van zijn specialiteiten.Peter’s motto door de jaren heen is: vogels, reizen en fotograferen is voor het leven en een onuitputtelijke bron van inspiratie. De schoonheid van de natuur, uitgedrukt in een geslaagde foto, blijft altijd weer een ultiem genot, voor iedereen!

Ondertussen heeft Peter voor verschillende agentschappen diverse natuurfotografie reizen verzorgd en begeleid. Bij Swarovski Optik in Oostenrijk heeft hij een cursus gevolgd en is nu ‘certified trainer of Swarovski Optik’. Ook deze opgedane kennis, tezamen met zijn onuitputtelijke enthousiasme, zijn nu samen gebundeld in een eigen product: “Peter Grobben Fotografie / PGF-reizen”. (www.petergrobbenfotografie.nl)

 

Gjalt Pilat (Ontwerper)

Gjalt Pilat ( 1949) woonachtig in Twijzel. Hij is meubelontwerper, vormgever, kunstliefhebber en eigenaar van Pilat & Pilat.. Daarnaast fotografeert hij graag details of fragmenten die hem fascineren.

Op de boerderij in Twijzel konden zowel het familiebedrijf als de Famylje-collectie tot bloei komen. Ruim veertig jaar geleden begon Gjalt Pilat hier met het verkopen en opknappen van antiek. Gaandeweg ging hij in de houtwerkplaats ook eigen meubels te ontwerpen. Zijn oog voor vormgeving samen met zijn koopmansgeest deden de rest.

Sinds begin jaren negentig is de Famylje-collectie een feit, en de laatste jaren zijn er (inter) nationaal steeds meer winkels die Pilat&Pilat verkopen. Gjalt gebruikt de materialen zo helder en puur mogelijk met een hoge kwaliteit. Hij is op zoek naar een eenvoud, met liefde voor het ambacht en materialen. Het is de bedoeling van Gjalt Pilat om zijn meubels er robuust en sober uit te laten zien.

In 2011 ontving hij de Vredeman de Vries Prijs voor zijn ontwerp van de tafelserie “Pake Sytze”, genoemd naar de grootvader van Gjalt. (www.pilat&pilat.nl)

 

Rob Blanken (Fotograaf)

Rob Blanken (1956) woonachtig in Veenwouden. Een eigenzinnige en creatieve fotograaf, gespecialiseerd in artistieke natuurfotografie met een onderscheidende stijl.Daarnaast ons vaste jurylid.

Vogels, insecten en abstracten zijn Rob zijn grootste interesses. Door te experimenteren probeert hij de zeggingskracht van de foto’s te verhogen. Rob zijn foto’s gaan de registratie ver voorbij maar vertellen duidelijk een geheel eigen verhaal. Hij werkte vroeger als dermatoloog, een beroep waar goede observatie erg belangrijk is.

Rob’s werk is erkend in (inter-)nationale fotowedstrijden en won daar al veel belangrijke fotoprijzen. Daarnaast is Rob ook auteur op de website van Natuurfotografie; Hét platform voor natuurfotografen uit Nederland en België. (www.robblankenphotography.com)

 

Voorzitter: Mascha de Lange (Fotograaf & Kunstenaar)

Mascha de Lange (1967) woonachtig in Kootstertille. “Van kleins  af aan gefascineerd door de  wereld om haar heen, met de natuur en dieren als grootste inspiratiebron. De prachtige  details, kleuren, vormen en structuren bleven haar boeien. En zo ontstond de liefde om beelden te willen creëren”. Fotografie is voor haar een middel om die beelden vast te leggen.

Ze studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Groningen, daarnaast volgde zij verschillende opleidingen in alle facetten van de fotografie.Mascha werkt graag aan langdurige projecten (met name stillevens) waarbij ze zichzelf een doel stelt en haar eigen beelden creëert en samenstelt binnen een bepaald thema, de foto’s zijn geen plaatjes, het zijn verhalen. “Ik fotografeer het liefst in de studio, zodat ik het licht en de sfeer geheel naar mijn hand kan zetten”.

Haar foto’s worden regelmatig geëxposeerd, gepubliceerd en verkocht in een beperkte oplage. Daarnaast fotografeert ze in opdracht huisdieren in de studio, waarbij ze steeds weer geïnspireerd en geraakt wordt door alle verschillende persoonlijkheden van deze dieren.Mascha is sinds 2018 voorzitter van de werkgroep Fotografie. (www.inspirationofpets.nl)

 

Inzenden:
Inzenden kan uitsluitend via de website www.keunstkrite.nl van woensdag 15 juni tot en met woensdag 3 augustus 2022. Bestuursleden en leden van de werkgroep van deze fotowedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

 

Privacy:
Deelnemers behouden altijd het volledige auteurs- en copyright en kunnen het beeld naar eigen inzicht exploiteren. De Stichting Keunstkrite is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de Stichting Keunstkrite in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
Met uw deelname en het plaatsen van uw foto gaat u ermee akkoord dat voor het meedoen aan de wedstrijd uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden als hij of zij een prijs heeft gewonnen. Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend met inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

 

Tot slot:

Best een lap tekst deze reglementen… Laat het je vooral niet afschrikken. De regels zijn gebaseerd op andere fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt geldt en dat de wedstrijd eerlijk verloopt.


Doe je mee? We zijn reuze benieuwd naar je foto’s!

Stuur vanaf woensdag 15 juni je foto’s in! Uiterste inzendtermijn is woensdag 3 augustus 2022