De kunstweek is afgelast en uitgesteld.

Vorige week zijn de maatregelen omtrent de corona-crisis door de overheid verscherpt en lopen in ieder geval door tot 1 juni.
Het is heftig om te zien hoe een minuscuul virus zulke verstrekkende gevolgen kan hebben, de wereld lijkt op z’n kop te staan.

Als bestuur hebben we een beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van de kunstweek dit jaar of deze verplaatsen naar een later tijdstip.
Er is voor gekozen om de kunstweek in september van dit jaar, zo mogelijk als nog te organiseren.
Donkere wolken hebben ook een gouden randje nodig!
Uitzicht op een toekomst waar aandacht, delen en beleven van kunst een waardevol gegeven is.

‘Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand dooft, een virus is eens uitgewoed…. Op elke crisis volgt stilte en herstel.
Waarbij inspiratie voortkomt uit stilte en creativiteit uit beweging.’ (Deng Ming Dao & Isabelle Allende)