LITERAIR CAFÉ & JAN RITSKES POËZIENACHT 

Het Literair Cafe is een nieuwe activiteit van de Keunstkrite en betreft een in eerste instantie pilot- voorstellingen. Twee hedendaagse schrijvers worden in sessies van 45 minuten geïnterviewd, lezen voor uit eigen werk en gaan het gesprek aan met het publiek. Dit alles onder leiding van presentatrice Fettsje Boorsma.

Na afloop van de voorstelling is er mogelijkheid tot aankoop en/of signeren van boeken door de schrijvers. De locatie is het voormalige (moeder)taalpaviljoen MeM (KH2018) dat vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden verhuisd werd naar De Muzykpleats van Atsje Lettinga te Buitenpost en daar is omgetoverd tot “Paviljoen foar Minsk en Muzyk”. 

Locatie: Egypte 16A, 9285WX Buitenpost

 

De Jan Ritskes Poezienacht is een tweejaarlijkse evenement, en heeft zijn bestaan te danken aan de voorlaatste bewoner van “Het Simke Kloostermanhuis”, een fraaie monumentale rentenierswoning uit 1873 aan de doorgaande weg in Twijzel. Jan Ritskes Kloosterman ( Twijzel 1847- Twijzel 1914) was de vader van de beroemde Friese schrijfster Simke Kloosterman (Twijzel 1876 –Leeuwarden 1838). Hij erfde de woning van zijn vader die het recent had gebouwd. Jan Ritskes beheerde het familiekapitaal waaronder een boerderij met landerijen aan de overkant van de weg. Deze brandde af in 1905 en werd niet herbouwd. Jan had vele interesses, las veel en volgde de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. Hij schreef en publiceerde zelf ook gedichten en stimuleerde zijn enige kind Simke zich te bekwamen in muziek, literatuur en poëzie. Jan Ritskes hield van tuinieren en legde eigenhandig de tuin aan waar de Poëzienacht sinds 2010 plaatsvindt.

In de geest van Jan Ritskes Kloosterman biedt de Keunstkrite een podium voor zowel dichters van naam als jong Fries talent en vindt een en ander “in de natuur” plaats. De 6e editie zal in 2021 plaats vinden.

Locatie: In de tuin van het Simke Kloostermanhuis, Tsjerkebuorren 27, 9286 EZ Twijzel

In 2014 bracht de Keunstkrite, ter gelegenheid van het 100-ste sterfjaar van Jan Ritskes o.a. een nieuwe dichtbundel van hem uit: “Nije Bloei”. Dichter en schrijver Eppie Dam maakte hiertoe een selectie van de meest sprekende gedichten en zette deze om in de moderne spelling. Illustrator Lienke Boot voorzag de bundel van botanische pentekeningen. Er is nog een beperkt aantal bundels beschikbaar. Bij interesse kunt u contact opnemen met het secretariaat.