ORGANISATIE

VOORZITTER & PROJECTONTWIKKELING

Hetty Combs (Beeldend ondernemer, cultuurmaker, eigenaar van Combs Art Projects & Combs Care). Hetty is “het gezicht naar buiten” en woordvoerster van de Stichting. Zij is betrokken bij verschillende werkgroepen, maar ook overall aansturend en coördinerend. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschrijven van nieuwe projecten.

 

 

SECRETARIS

Johan Kootstra (Schrijver, redacteur, vormgever ). Johan beheert het Keunstkrite secretariaat en het archief. Hij maakt verslagen en agenda’s en speelt tevens een belangrijke rol binnen de verzorging van de algemene publiciteit. Hij is redacteur van het Keunstkrite Magazine en de nieuwsbrief. Daarnaast is hij actief bij de werkgroep LMP.

 

 

PENNINGMEESTER

Roel Timmermans (Tekenaar, amateur-hoornist, gepensioneerd docent Natuurkunde). Roel is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting. Bij hem komen alle nota’s terecht en hij maakt een jaarlijks overzicht van de inkomsten en uitgaven. Roel is daarnaast actief bij de werkgroep Expositie & Educatie, waar hij onder andere werk selecteert voor de exposities in het gemeentehuis.

 

 

ALG. LID & ADVISEUR VORMGEVING

Mascha de Lange ( Fotograaf / Kunstenaar en eigenaar van Inspiration of Pets). Mascha is de vormgeefster van de website, redacteur van het Keunstkrite Magazine en de nieuwsbrief. Daarnaast is zij voorzitter van de werkgroep Fotografie, die in 2020 samen is gegaan met de werkgroep Beeldende kunst. Samen met de voorzitter van die werkgroep stuurt zij de beeldende tak van de Keunstkrite aan. Ze is tevens waarnemend voorzitter van de stichting.

 

ALG. LID & ADVISEUR BEELDENDE KUNST

Melanie Roorda (Beeldend kunstenaar, docent beeldende vorming, eigenaar Buwepleats). Melanie organiseert alle vriend – vrijwilligersactiviteiten: het jaarlijkse diner, de kerstborrel en de diverse jaarlijkse excursies. Daarnaast is zij de bindende kracht in de werkgroep Cultuur en actief binnen de werkgroep Expositie & Educatie.

 

 

 

Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met algeheel beleid, projectontwikkeling, fondsenwerving en aansturing van werkgroepen. Het bestuur vergadert eens in de zes weken of naar noodzaak of behoefte.
Voor klachten over de organisatie of de uitvoering van activiteiten kunt u rechtstreeks contact met het bestuur opnemen.