ORGANISATIE-BESTUUR

Voorzitter

Mascha de Lange ( Fotograaf/Kunstenaar en eigenaar van Inspiration of Pets). Mascha is de vormgeefster van de website, redacteur van het Keunstkrite Magazine en de nieuwsbrief. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de werkgroep Fotografie, die in 2020 samen is gegaan met de werkgroep Beeldende kunst. Samen met het aanspreekpunt van die werkgroep stuurt zij de beeldende tak van de Keunstkrite aan. Sinds 2020 voorzitter van de Stichting Keunstkrite.

Secretaris

Vacature

Penningmeester/(Secretaris waarnemend)
Roel Timmermans (tekenaar, amateur-hoornist, gepensioneerd docent natuurkunde). Roel is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting. Bij hem komen alle nota’s terecht en hij maakt een jaarlijks overzicht van de inkomsten en uitgaven. Roel is daarnaast actief bij de werkgroep Expositie
Alg.lid & Adviseur Beeldende Kunst

Melanie Roorda (beeldend kunstenaar, docent beeldende vorming en eigenaar Buwepleats). Melanie organiseert alle vrijwilligersactiviteiten: het jaarlijkse diner, de kerstborrel en de diverse jaarlijkse excursies. Daarnaast is zij de bindende kracht in de werkgroep Sponsoring & Subsidie, en aanspreekpunt voor de werkgroep Beeldende kunst.

  Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met algeheel beleid, projectontwikkeling, fondsenwerving en aansturing van werkgroepen. Het bestuur vergadert eens in de zes weken of naar noodzaak of behoefte. Voor klachten over de organisatie of de uitvoering van activiteiten kun je rechtstreeks contact met het bestuur opnemen.