WERKGROEP CULTUUR

Deze werkgroep bestaat uit een vaste kern van vier personen en daaromheen een aantal “losse” vrijwilligers voor de hand- en spandiensten bij de uitvoering van een van de grotere evenementen van de Keunstkrite: de Kunst- & Cultuurhistorische Dag. Vanaf 2017 vormt dit feestelijke gebeuren de publieke afsluiting van de Kunstweek van Achtkarspelen.

De werkgroep begint in september met de voorbereidingen en volgt een draaiboek tot de uitvoering in juni. In de tussentijd wordt er maandelijks vergadert. Het programma wordt samengesteld rond het Keunstkrite jaarthema. De onderdelen worden bedacht en uitgevoerd door de werkgroep zelf.

De laatste jaren is er een vaste plek voor de activiteit Kunst & Kitsch, waarbij professionele deskundigen inbreng van het publiek beoordeelt. Net zoals in het bekende televisieprogramma worden er tal van voorwerpen bekeken en verhalen over de achtergrond verteld. Het is een echte familietraditie in De Wâlden geworden: oud en jong zijn benieuwd naar de herkomst van hun spullen.

Cultuurhistorie is een breed veld; de werkgroep werkt graag samen met o.a. de Stichting Oud Achtkarspelen en het openluchtmuseum De Spitkeet. De werkgroep maakt er ieder jaar een feestje van. Mocht u mee willen draaien in deze groep, dat kan! Neem dan contact op via info@keunstkrite.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:

  • Melanie Roorda
  • Jan F. Kloosterman (adviseur)
  • Hetty Combs
  • vacature