WERKGROEP EXPOSITIE & EDUCATIE

De werkgroep Expositie & Educatie houdt zich bezig met de organisatie van kwartaalexposities in het gemeente van Achtkarspelen te Buitenpost en de hierop aansluitende educatieve programma’s. Ook de ontwikkeling van lesmateriaal voor basis- en middelbare scholen in Noordoost Friesland en het verzorgen van presentaties en lezingen m.b.t. kunst en kunstgeschiedenis van de regio behoren tot de taken van deze werkgroep. Waar nodig wordt de werkgroep uitgebreid met specialistische adviseurs op het gebied van cultuur of textiel.

De werkgroep komt 6 keer per jaar samen om de activiteiten voor te bereiden. De taken worden onderling verdeeld.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:

 

  • Hetty Combs (Voorzitter) 
  • Jettie Holwerda – Stamhuis 
  • Melanie Roorda 
  • Roel Timmermans 
  • Jaep Meems
  • Greetje Haagen

Meer informatie of meedoen in de werkgroep? Neem contact op met de voorzitter