WERKGROEP LITERATUUR, MUZIEK & POËZIE

 

Eens in de twee jaar organiseerde deze werkgroep de Jan Ritkses Poëzienacht (JRP) in de tuin van het Simke Kloostermanhuis in Twijzel. Dit normaal gesproken twee-jaarlijks evenement bestaat uit een aantal onderdelen/activiteiten die tijdens de Kunst & Cultuur 3-daagse zullen worden uitgevoerd. Gezien de tijd waarin we leven kiezen we als Keunstkrite voor een andere uitvoering dan gebruikelijk. De JRP word een onderdeel van het “Rondje Kunstzinnig”. De JRP een breed podium voor Fries & Nederlandstalige poëzie en jong talent. Deze activiteiten worden omlijst met muziekoptredens en/of videopresentaties die voorbereid worden door deze werkgroep. 

Aanvullende activiteiten die door de werkgroep worden georganiseerd tijdens de Kunst & Cultuur 3-daagse zijn o.a. Typstra’s (gedichten on spot), plukverzen, rondleidingen door de Simke Kloosterman tuin en workshops “elfjes in beeld” waarin kleine gedichten worden verwerkt als beeldcollage.

Er wordt waar nodig of gewenst, ook samengewerkt met schrijvers organisaties, bibliotheken, boekhandelaren en uitgevers. Alle activiteiten komen voort uit eigen initiatief van de werkgroep. De interesse van de leden is leidend en de inbreng is dan ook afwisselend. Iedereen binnen de werkgroep heeft “iets” met literatuur of poëzie.

Heb je interesse om deel te nemen binnen de werkgroep, neem dan contact op met het aanspreekpunt