Welkom bij Stichting Keunstkrite Twizel!

Platform voor Kunst & Cultuur in de regio Noordoost Friesland

Afbeelding header Jan Frearks van der Bij 1995 – Frysk Lânskip detail

Dinsdag 28 mei

Lezing Gerhild van Rooij over de schildersgroep Yn’e Line

Toegangsprijs: € 5.00

Bestellen toegangskaarten >>>

Stalkestins/Jaep Meems, Jinkepaed 3, 9287 HC, Twijzelerheide

20.00-22.00 uur

Vrijdag 31 mei

Jan Ritskes Poëzienacht m.m.v. dichters Arjan Hut, Job Degenaar,
Dirk Geerdink, Janneke Spoelstra, Syds Wiersma, Elmar Kuiper en Sigrid Kingma.

Toegangsprijs: € 7.50, aan de kassa € 10.00

Bestellen toegangskaarten >>>

Simke Kloostermanhuis, Tsjerkebuorren 27, 9286 EZ Twijzel

Tuin open: 19.30 uur

20.00-23.00 uura

Zaterdag 1 juni

Slotmanifestatie Cultuur-historische Dag met o.a. Kunst&Kitsch en Kunstmarkt. Special rond kunstenaars Yn’e Line en Werkambacht Noord.

Beoordeling € 5.00

Bestellen kaarten Kunst & Kitsch beoordelen max. 5 ingebrachte voorwerpen >>>

Gemeentehuis, Stationsstraat 18, 9285 NH te Buitenpost

11.00-17.00 uur